Zateplení pro budovy

Archív kategorií: Nová Zelená úsporám

Dotace Zelená úsporám

Dotace Zelená úsporám je rozsáhlým programem, který spravuje Státní fond životního prostředí pod žáštitou Ministerstva životního prostředí. Program byl v České republice poprvé spuštěn v rozmezí let 2009 až 2012. Celkově bylo za tyto tři roky vyplaveno na dotacích něco přes deset miliard korun.

Nemusíte se však bát, neboť tyto peníze nejdou ze státního rozpočtu. Peníze jsou čerpány z prodeje emisních povolenek, přičemž vše je zřizováno podle Kjótského protokolu. Povolenky jsou prodávány převážně do Japonska. V současné době je tento program opět obnoven, přičemž by měl fungovat až do roku 2020.

Je rozdělen na několik časových úseků, přičemž každý úsek bude vyhrazený pro schvalování dotací na určité věci. Například první část, která běží od dvanáctého srpna do listopadu, se soustředujě na poskytování dotací pro vlastníky rodinných domků nebo pro to, kteří se chystají rodinný domek stavit.

Jestliže tedy uvažujete nad nějakými úspornými opatřeními, tak teď je opravdu ta nejlepší chvíle na to, zažádat si o nějaké dotace. Celkově je vyhrazena na první část programu Nová Zelená úsporám jedna miliarda korun. Program tedy končí buď šibeničním termínek v listopadu nebo po vyčerpání celé jedné miliardy. Nyní se podíváme na to, jak si máte zažádat o dotaci.

Na začátek je nutno podotknout, že žádosti jsou přijimány pouze elektronickou cestou a pomocí formuláře, který naleznete na oficiálních stránkách programu. V prvé řadě budete potřebovat odborníka, který se Vám postará o zpracování elektronického posudku. Tento posudek však může zpracovat pouze oprávněná osoba. Posudek by měl mít dvě hlavní části. Jedná se o samotný energetický posudek a projektovou dokumentaci.

Další věcí je projednání celého stavitelského záměru se stavebním úřadem s příslušnou působností. Může se stát, že stavební úřad bude mít nějaké menší výhrady, které pak musíte opět s oprávněnou osobou prodiskutovat  a zakomponovat do posudku. Další věcí je vyplnění takzvaného krycího listu technických parametrů. Tento by pak měl obsahovat výkaz výměr provedených opatření a soupis všech sledovaných technických parametrů.

Nyní už máte všechny dokumenty, které budete potřebovat a můžete se vrhnout na konečné vyplnení žádosti o dotaci nebo pdoporu.

Vložil Nová Zelená úsporám | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Dotace na zateplení rodinných domů

Jestliže se v současné době chystáte zateplovat svůj domek, tak je určitě ta správná příležitost. Na začátku srpna (konkrétně tedy 12.) se opět rozjel projekt Nová Zelená úsporám. V současné době tedy již funguje a Vy si můžete v klidu požádat o nějaké dotace, které mohou pokrýt dokonce až padesát procent veškerých nákladů.

Ve veškerých nákladech jsou samozřejmě zahrnuty i náklady na spracování odborných posudků a podobných věcí. Jak velká bude konečná dotace pak závisí na jedné jediné věci – hodnota roční měrné tepelné spotřeby na vytápění, které dosáhnete.

Čím nižší bude daná tepelná spotřeba, tím vyšší budou samozřejmě celkové výsledné dotace. Náklady na vytápění se dají snížit několika způsoby. Tím základním a primárním je kvalitně zateplit plášť budovy nebo domku. Dalším způsobem je pak například instalace systému nuceného větrání, který rekuperuje teplo ze vzduchu. Tento druhý způsob se však většinou moc nepoužívá, neboť obvykle stačí pouze kvalitní vnější zateplení.

Pokud však budete chtít dosáhnout opravdu co nejmenší spotřeby tepelné energie a tím dosáhnout na vyšší dotace, tak si samozřejmě tento systém nuceného větrání můžete nainstalovat. Podmínkou, abyste mohli vůbec o dotaci požádat, je také snížení spotřeby tepelné energie, a to celkově o minimálně čtyřicet procent. Podívejme se teď, pro koho jsou dotace programu Nová Zelená úsporám určeny. Jedná se v prvé řadě o vlastníky bytových a rodinných domů a v druhé řadě ti, kteří budou bytovou jednotku teprve stavět.

Oprávnění žadatelé:

  • společenství vlastníků
  • fyzické osoby
  • bytová družstva
  • podnikatelské subjekty
  • obce a města, městské části
  • další právnické subjekty

Jak již bylo výše zmíněno, k tomu, abyste mohli vůbec o dotaci požádat, budete potřebovat projekt o snížení energetické spotřeby tepla, který Vám může vypracovat pouze certifikovaný odborník. S tímto se tedy můžete obrátit například na autorizovaného architekta, autorizovaného projektanta a nebo na energetického auditora.

A podle čeho nakonec stát rozhoduje o celkové výši dotace/příspěvku? Jde o počet metrů čtverečních bytové/domkové plochy, do které budete chtít jako žadatel zainvestovat.

Vložil Nová Zelená úsporám | Štítek , , , | Zanechat komentář
Podívejte se na levné plastové dveře do vašeho bytu - plastovedvere.com