Zateplení pro budovy

Archív

Dotace Zelená úsporám

Dotace Zelená úsporám je rozsáhlým programem, který spravuje Státní fond životního prostředí pod žáštitou Ministerstva životního prostředí. Program byl v České republice poprvé spuštěn v rozmezí let 2009 až 2012. Celkově bylo za tyto tři roky vyplaveno na dotacích něco přes deset miliard korun.

Nemusíte se však bát, neboť tyto peníze nejdou ze státního rozpočtu. Peníze jsou čerpány z prodeje emisních povolenek, přičemž vše je zřizováno podle Kjótského protokolu. Povolenky jsou prodávány převážně do Japonska. V současné době je tento program opět obnoven, přičemž by měl fungovat až do roku 2020.

Je rozdělen na několik časových úseků, přičemž každý úsek bude vyhrazený pro schvalování dotací na určité věci. Například první část, která běží od dvanáctého srpna do listopadu, se soustředujě na poskytování dotací pro vlastníky rodinných domků nebo pro to, kteří se chystají rodinný domek stavit.

Jestliže tedy uvažujete nad nějakými úspornými opatřeními, tak teď je opravdu ta nejlepší chvíle na to, zažádat si o nějaké dotace. Celkově je vyhrazena na první část programu Nová Zelená úsporám jedna miliarda korun. Program tedy končí buď šibeničním termínek v listopadu nebo po vyčerpání celé jedné miliardy. Nyní se podíváme na to, jak si máte zažádat o dotaci.

Na začátek je nutno podotknout, že žádosti jsou přijimány pouze elektronickou cestou a pomocí formuláře, který naleznete na oficiálních stránkách programu. V prvé řadě budete potřebovat odborníka, který se Vám postará o zpracování elektronického posudku. Tento posudek však může zpracovat pouze oprávněná osoba. Posudek by měl mít dvě hlavní části. Jedná se o samotný energetický posudek a projektovou dokumentaci.

Další věcí je projednání celého stavitelského záměru se stavebním úřadem s příslušnou působností. Může se stát, že stavební úřad bude mít nějaké menší výhrady, které pak musíte opět s oprávněnou osobou prodiskutovat  a zakomponovat do posudku. Další věcí je vyplnění takzvaného krycího listu technických parametrů. Tento by pak měl obsahovat výkaz výměr provedených opatření a soupis všech sledovaných technických parametrů.

Nyní už máte všechny dokumenty, které budete potřebovat a můžete se vrhnout na konečné vyplnení žádosti o dotaci nebo pdoporu.

Vložil Nová Zelená úsporám | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Dotace na zateplení rodinných domů

Jestliže se v současné době chystáte zateplovat svůj domek, tak je určitě ta správná příležitost. Na začátku srpna (konkrétně tedy 12.) se opět rozjel projekt Nová Zelená úsporám. V současné době tedy již funguje a Vy si můžete v klidu požádat o nějaké dotace, které mohou pokrýt dokonce až padesát procent veškerých nákladů.

Ve veškerých nákladech jsou samozřejmě zahrnuty i náklady na spracování odborných posudků a podobných věcí. Jak velká bude konečná dotace pak závisí na jedné jediné věci – hodnota roční měrné tepelné spotřeby na vytápění, které dosáhnete.

Čím nižší bude daná tepelná spotřeba, tím vyšší budou samozřejmě celkové výsledné dotace. Náklady na vytápění se dají snížit několika způsoby. Tím základním a primárním je kvalitně zateplit plášť budovy nebo domku. Dalším způsobem je pak například instalace systému nuceného větrání, který rekuperuje teplo ze vzduchu. Tento druhý způsob se však většinou moc nepoužívá, neboť obvykle stačí pouze kvalitní vnější zateplení.

Pokud však budete chtít dosáhnout opravdu co nejmenší spotřeby tepelné energie a tím dosáhnout na vyšší dotace, tak si samozřejmě tento systém nuceného větrání můžete nainstalovat. Podmínkou, abyste mohli vůbec o dotaci požádat, je také snížení spotřeby tepelné energie, a to celkově o minimálně čtyřicet procent. Podívejme se teď, pro koho jsou dotace programu Nová Zelená úsporám určeny. Jedná se v prvé řadě o vlastníky bytových a rodinných domů a v druhé řadě ti, kteří budou bytovou jednotku teprve stavět.

Oprávnění žadatelé:

  • společenství vlastníků
  • fyzické osoby
  • bytová družstva
  • podnikatelské subjekty
  • obce a města, městské části
  • další právnické subjekty

Jak již bylo výše zmíněno, k tomu, abyste mohli vůbec o dotaci požádat, budete potřebovat projekt o snížení energetické spotřeby tepla, který Vám může vypracovat pouze certifikovaný odborník. S tímto se tedy můžete obrátit například na autorizovaného architekta, autorizovaného projektanta a nebo na energetického auditora.

A podle čeho nakonec stát rozhoduje o celkové výši dotace/příspěvku? Jde o počet metrů čtverečních bytové/domkové plochy, do které budete chtít jako žadatel zainvestovat.

Vložil Nová Zelená úsporám | Štítek , , , | Zanechat komentář

Tepelná izolace budov

Tepelná izolace budovy je velice důležitá. Nejde jen o to, že izolace dopomáhá k udržení tepla v místnostech, ale i pomáhá k tomu, aby na stěny domu neproniklo velké množství vody a tím by dům ztrácel na kvalitě a životnosti. Stále větší uplatnění nachází na trhu s izolací nejen polystyren jako takový, ale i pěnový polystyren, který je nejen jedna z nejlevnějších variant, ale především dostatečně plní svoji funkci v zateplení. Pěnový polystyren je klasický izolační materiál, která podléhá při výrobě pravidelné a přísné kontrole, je zdravotně nezávadní a velice efektivní.

Především pěnový polystyren šetří energii. Plně splňuje svoji funkci a zamezuje průniku chladu, tepla a hluku do vnitřních částí budovy. Správné zateplení domu pěnovým polystyrenem nejen sníží každoroční náklady na vytápění, protože brání tepelným ztrátám a udržuje teplotu nejen v místnosti, ale především nedovoluje teplu uniknout. Zároveň snižuje přehřívání pokojů a jednotlivých místností v létě a chrání zdivo proti mrazu a prodlužuje životnost celé stavby.

V dnešní době už není pravidlem, že by se izolace měla dávat pouze na ty stěny domu, které více podléhají vodě. Těmito stěnami domu se rozumí zejména stěny, které jsou blíž k silnici. Pokud máte zájem opravdu ušetřit a mít doma teplo, tak je nutné, aby byli tepelně izolovány všechny stěny, bez ohledu na jejich umístění na jakoukoli stranu.

Vložil Izolace domácnosti | Štítek , , , | Zanechat komentář

Izolace plochých střech

Střechy se samozřejmě dělí do několika kategorií, podle kterých je dobré volit izolační materiály. Izolace plochých střech je jednou z nejjednodušších izolací jaké mohou být. Pokud je střecha špatně navržená nebo nesprávně udělaná, tak je problém i s izolací. Proto je třeba, aby při stavbě domu bylo vše uděláno dokonale a aby probíhala komunikace mezi jednotlivými společnostmi, které provádějí práce. Zejména je důležité, aby byl navržen dokonalý izolační systém – hydroizolační, a to jak z hlediska propustnosti vody tak i z hlediska její aplikace na stavbě.

Nanášení izolace není příliš náročné i přes to, že celá práce probíhá přímo na střešních základech domu. Pro nanesení izolačního materiálu je důležité, aby měla střecha minimální vlhkost, ale i přes to je nějaké procento potřeba pro správné usazení. Jako izolační materiál je možné použít jakýkoli materiál, který je vhodný pro izolaci střechy nebo střešních krytin.

Izolační materiál je zároveň vhodné vybírat podle zvolených krytin a podle vrstvy střešního pláště. Izolační materiál je nutný připevnit dostatečně pevně, aby se postupem času neuvolňoval a tím neztrácel nejen na kvalitě, ale především by přestal plnit úlohu, kterou pod střešní krytinou má.

Izolační materiál musí být vodě nepropustný, aby nedocházelo k prosáknutí vody do obytných prostor nebo na materiál, který je pod izolací uložený. Mohlo by tak snadno dojít k plísním a je zde možnost zdržování se mršin.

Vložil Tepelné izolace | Štítek , , , | Zanechat komentář

Tepelná izolace fasád

Tepelná izolace fasády se provádí nejen u nově postavených rodinných domků, ale především u starých domů. U starých domů je zvlášť důležitá a ještě před tím, než bude nanesena fasádní barva je třeba udělat několik úprav na domě. V první řadě je třeba si uvědomit, jakou vlhkost dům má. Pokud je dům opravdu vlhká, tak je nutné provést hydroizolaci a udělat odvlhčení, protože pouze na dokonale vysušenou stavbu je možné aplikovat jakýkoli druh fasádního zateplení.

Vlhkost domu vám určí jakýkoli odborník, který se specializuje nejen na vlhkosti, ale i na rekonstrukce domů a bytů. Není vhodné, aby jste si vlhkost určovali sami, mohlo by tak dojít k nepřesným výpočtům. Izolační materiál je nutné vybírat podle jeho tepelné vodivosti.

Tepelný odpor závisí především na síle jeho tepelné vodivosti. Ve chvíli, kdy je dům dostatečně vysušený, tak je možné začít s fasádní barvou. Fasádní barvu není nijak těžké nanést a tuto činnost mohou provádět i lidé, kteří nemají dostatečnou praxi. Důležité je, aby byla fasádní barva natřena rovnoměrně a aby nedošlo k výkyvům barvy na domě.

Pod fasádní barvu je samozřejmě nutné dát izolační materiál, obvykle se dává polystiren. Polystiren je nejen velice kvalitní tepelná izolace, ale především je velice levný.

Vložil Nejlepší izolační materiály | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Nenáročná izolace základů

Izolace základů domu a izolace proti spodní vodě je velice důležitá a při stavbě domu také nepostradatelná. Izolace základů je možné dělat z několika desítek možností výběru materiálů. Záleží samozřejmě nejen na stavbě domu, ale především z jakých materiálů je dům postaven a jaká je hloubka spodní vody. Spodní vody mohou být velice nepříjemným faktorem zejména pro ty domy, které mají podsklepené základy. Ve chvíli, kdy stoupne výška spodní vody, tak by mohlo dojít nejen k promočení sklepa, jeho stěn a především zdiva, ale také k jeho vytopení.

Všichni dobře víme, že ve sklepě se obvykle okna nenacházejí a tak je velice obtížné je vyvětrat natož vysušit. Proto je důležitá izolace základů, která musí být prováděna velice důkladně. Nenáročná izolace není téměř možná, ale i přes to se dá uspět a to zejména pokud si na izolaci objednáte nějakou společnost. Objednat si na izolaci základů společnost je rozhodně tím nejlepším rozhodnutím, nejen proto, že nebude mít moc práce s izolací. Vhodné je to ale právě proto, že izolovat základy budou lidé, kteří jsou v oboru zběhlí a tak by jste měli mít záruku, že bude izolace provedena dobře.

Důležité ale je, vybrat si správnou a důvěryhodnou společnost, která se specializuje na izolační práce.

Vložil Nenáročné izolace | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Levná izolace stropu

Odizolovat strop je vždy velký problém, protože na stropě se velice špatně pracuje. Sami jste to někdy mohli pocítit, když jste třeba malovali. Izolace stropu není až tak nákladná, ale samozřejmě záleží nejen na kvalitě izolačního materiálu, ale i na rozměrech vašeho bytu nebo jednotlivé místnosti, kterou máte zájem izolovat. V současné době je velice používaná minerální vata nebo skelná vata, která je tou nejlevnější variantou na trhu.

Minerální vata je označení pro tepelné izolace z čediče nebo skla. Její výroba je založená na tavení skla a jiných minerálních látek. Minerální vata jsou vlastně jakési vlákna, která jsou k sobě spojena pojivem. Minerální vata opravdu dokáže velice dobře izolovat nejen stropy, ale i stěny. Oproti tomu je skelná vata velice pružná a podstatně lehčí. Obvykle se balí do pásů, které jsou zabaleny do jednotlivých ruliček. V případě, že se skelná vata rozbalí, tak téměř během několika minut nabývá na hmotnosti a tloušťce a tak zajišťuje celkovou výplň prostorů, které je třeba izolovat.

Ještě před několika lety se se skelnou vatou velice špatně pracovalo, protože lepila a kousala kůži. Díky moderním technologiím a zcela jinému průběhu výroby tyto fakta dnes nejsou pravidlem. S opravdu kvalitní skelnou vatou se velice dobře pracuje.

Vložil Levná izolace | Štítek , , | Zanechat komentář

Nejlevnější izolace podlah

Izolace podlahy je nezbytnou součástí každé domácnosti, která je potřeba odhlučnit. Ať už jde o vaše domácí stereo, děti nebo hlučné sousedy, kteří si nedají pokoj, tak je izolace podlahy ve všech směrech velice důležitým bodem i přes to, že se na ni dost často zapomíná. Pokud odhlučníte jen stěny a strop není vám to téměř nic platné, protože zvuky se podlahou nesou opravdu dost. Nejde jen o hluk, ale i o teplo. Pokud jste stěny a strop obložily sádrokartonovými deskami, tak je na čase začít z podlahou, protože máte poslední krok k dokonalému úspěchu.

Samozřejmě nejlepší izolace podlahy je nejen izolační materiál, ale k němu se také připojuje správně zvolená podlaha. Opravdu nejlepší podlaha, kterou si můžete do domu nebo bytu pořídit je celodřevěná dubová podlaha. Tento tip podlahy je ale velice nákladný, proto se příliš neuplatňují. Mezi opravdu nejlevnější varianty podlah patří právě klasické plovoucí podlahy. Podlahy jsou sice velice levné, ale zato příliš neodvádějí hluk, proto je dobré zvolit vhodný izolační materiál, který je nanesen ještě před položením podlahy.

Položení plovoucí podlahy je velice jednoduché a vždy není nutností, aby byla podlaha pokládána profesionály. K položení plovoucí podlahy je nutné mít dobrá a kvalitní lepidla, případně jiné slepující materiály.

Vložil Levná izolace | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Rychlá izolace zdiva

Izolace zdiva je velice důležitá a tak by se měla provádět velice důkladně a bez jakéhokoli spěchu. I přes to se můžete dostat do situace, kdy je opravdu nutné, aby byla izolace na vašem domě co nejdříve hotová. Izolace zdiva by měla být aplikována převážně tam, kde hrozí vniknutí vlhkosti či vody do zdiva. Většinou se jedná zdivo, které je blízko terénu, silnice nebo zdivo pod úrovní terénu jako jsou sklepy. Se sklepy je opravdu velká kříž, ale jsou samozřejmě nezbytné. Toto zdivo je třeba zajistit proti vodě a to hydroizolací zdiva.

Hydroizolace zdiva brání v proniknutí vlhkosti do zdiva. Vše samozřejmě záleží na tom v jaké formě bude hydroizolace aplikována a proti které vodě se chcete bránit. Pokud chcete svůj dům obránit proti spodním vodám, tak je nutné hydroizolaci nanášet vodorovně, protože se tak zabrání vlhkosti do stěnu ze spodních částí stavby.

Ještě před tím, než se rozhodnete pro izolaci zdiva je nutné poradit se s odborníky. Izolační materiál je sice k dostání téměř ve všech stavebninách, ale nemusí být vždy montován na zdivo tak jak má. Mohlo by tak dojít nejen k narušení domu a jeho tepelných funkcí, ale především by jste tak mohli přijít o své peníze.

Vložil Důležitá izolace | Štítek , , , | Zanechat komentář

Nejlepší protihluková izolace

Nejlepší izolace proti tomu, aby jste zamezili hluku je izolace z pouhých sádrokartonů. Vytvoříte tak nejlepší izolaci proti hluku mezi jednotlivými pokoji nebo byty. Samozřejmě je také nutné odhlučnit strop a podlahu. Sádrokartonová stěna není sice tou nejlevnější variantou, ale je především tou nejlepší. Samozřejmě se dají také použít nátěrové hmoty, které se prodávají v několika barevných variantách, takže nebude problém se trefit právě do vašeho odstínu, ale protihlukový efekt není takový jaký by měl být. Proto jsou voleny sádrokartonové stěny.

Připevnění sádrokartonové příčky začíná úplně stejně jako u všech sádrokartonových příček připevněním na podlahu a strop. Samotná montáž sádrokartonových desek je velice jednoduchá. Desky se upevňují na výšku pokud není stanoveno jinak. Do prostoru, který vznikne přistavením příčky se musí vtěsnat izolační materiál. V současné době je velice oblíbeným a nejvíce využívaným materiálem minerální izolace. Může se ale samozřejmě použít i jiná, je to čistě na výběru. Spáry desek je samozřejmě nutné zatmelit, aby nedošlo k jejich rozdělení.

Sádrokartonové desky se tmelí speciálním tmelem, který je určený pro tmelení sádrokartonů. Po vytvrzení tmelu, k čemuž dojde asi po dvou nebo třech hodinách by mělo následovat broušení zatmelených míst, aby příčka byla hladká. Hned poté můžete začít malovat libovolnými barvami.

Vložil Nejlepší izolační materiály | Štítek , , | Zanechat komentář
Podívejte se na levné plastové dveře do vašeho bytu - plastovedvere.com